L’Observatori Metropolità de Barcelona (OMB) és un grup obert de recerca que neix en el 2010 i que centra el seu treball en els processos urbans, tant els planificats des de l’administració pública com els sorgits des de moviments ciutadans. És en la tensió i enfrontament d’aquest doble procés on actualment situem el nostre principal interès.


En una primera etapa, vam fer una primera incursió en pràctiques ciutadanes de reacció a la mercantilització urbana a través d’un cas paradigmàtic: Can Batlló, construir comunidades en las ruinas de la crisis

A partir de dos cursos que vam posar en marxa durant 2012-2013, un sobre la crisi del model Barcelona i un altre sobre comuns, el grup inicial que formava l’OMB es va anar ampliant, sumant a més gent interessada en produir una recerca que fos políticament útil en el clima actual de la ciutat.

Aquesta segona etapa s’obre amb un objectiu principal al cap: en un moment de forta despossessió social, de retallades en àrees públiques d’assistència social i de reducció de drets, volíem veure quin tipus de model de ciutat s’estava prefigurant en les pràctiques de gestió comunitària i de reapropiació de drets. És a dir, veure el pas d’una ciutat basada en el monopoli rendista a una ciutat que expressa un nova fase ciutadana a través dels comuns urbans. D’aquesta intuïció inicial sorgeix la recerca Comuns urbans a Barcelona: Pràctiques de defensa, cura, reapropiació i gestió comunitària

El grup està actualment format per unes 20 persones, en la seva majoria amb un peu en l’àmbit acadèmic i un altre als moviments socials. L’Observatori Metropolità de Barcelona és un dels dispositius de la Fundación de los Comunes, a la qual participen diferents centres socials, llibreries i grups de recerca de l’Estat espanyol.
Per contactar-nos, envia’ns un mail omplint el següent formulari: